ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 มค 2564 12:37:05 น.

2
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 12:39:39 น.

3
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 10:18:10 น.

4
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 10:01:35 น.

5
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 10:00:31 น.

6
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2564 16:34:40 น.

7
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2564 09:12:48 น.

8
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 16:07:29 น.

9
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 11:14:05 น.

10
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 09:59:28 น.

11
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 09:28:42 น.

12
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 08:54:25 น.

13
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 08:40:37 น.

14
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 08:00:01 น.

15
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 16:45:56 น.

16
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 14:56:58 น.

17
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 14:08:26 น.

18
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 13:50:35 น.

19
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 13:37:29 น.

20
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 13:26:26 น.

21
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 12:52:51 น.

22
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 11:41:24 น.

23
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 11:33:21 น.

24
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 11:30:22 น.

25
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 11:17:06 น.

26
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:44:54 น.

27
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:44:07 น.

28
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:34:28 น.

29
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:26:41 น.

30
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:23:38 น.

31
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:57:52 น.

32
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:56:29 น.

33
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:53:00 น.

34
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:51:10 น.

35
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:49:19 น.

36
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:30:57 น.

37
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:25:04 น.

38
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:12:40 น.

39
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:08:03 น.

40
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:59:44 น.

41
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:57:06 น.

42
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:54:14 น.

43
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:52:49 น.

44
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:46:09 น.

45
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:44:23 น.

46
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:30:58 น.

47
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:08:12 น.

48
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 07:54:39 น.

49
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 21:32:17 น.

50
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 19:55:08 น.

51
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 19:40:03 น.

52
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 19:05:55 น.

53
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 18:21:49 น.

54
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 17:15:08 น.

55
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 17:05:21 น.

56
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 16:39:38 น.

57
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 16:02:59 น.

58
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 16:00:26 น.

59
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:54:34 น.

60
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:49:48 น.

61
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:40:45 น.

62
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:30:31 น.

63
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:23:05 น.

64
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:17:20 น.

65
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:11:16 น.

66
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:07:51 น.

67
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:07:40 น.

68
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:07:09 น.

69
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:05:43 น.

70
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:05:28 น.

71
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:55:07 น.

72
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:54:08 น.

73
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:49:08 น.

74
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:49:02 น.

75
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:46:41 น.

76
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:36:05 น.

77
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:34:17 น.

78
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:33:37 น.

79
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:32:20 น.

80
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:31:12 น.

81
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:30:32 น.

82
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:28:14 น.

83
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:23:23 น.

84
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:06:14 น.

85
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:04:56 น.

86
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:00:49 น.

87
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 14:00:18 น.

88
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:58:27 น.

89
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:57:26 น.

90
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:57:01 น.

91
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:54:50 น.

92
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:53:34 น.

93
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:52:59 น.

94
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:52:21 น.

95
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:51:52 น.

96
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:47:25 น.

97
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:46:58 น.

98
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:44:45 น.

99
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:44:20 น.

100
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:42:29 น.

101
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:41:06 น.

102
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:30:15 น.

103
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:28:26 น.

104
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:24:26 น.

105
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:22:50 น.

106
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:18:07 น.

107
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:17:50 น.

108
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:16:25 น.

109
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:15:21 น.

110
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:15:02 น.

111
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:14:56 น.

112
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:14:06 น.

113
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:09:10 น.

114
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:06:46 น.

115
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:03:04 น.

116
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:02:05 น.

117
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:01:50 น.

118
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:01:14 น.

119
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:58:29 น.

120
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:57:17 น.

121
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:55:30 น.

122
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:51:37 น.

123
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:51:24 น.

124
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:50:24 น.

125
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:48:27 น.

126
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:48:03 น.

127
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:47:22 น.

128
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:45:14 น.

129
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:44:20 น.

130
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:43:59 น.

131
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:42:51 น.

132
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:40:15 น.

133
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:37:00 น.

134
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:36:21 น.

135
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:34:43 น.

136
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:33:44 น.

137
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:32:33 น.

138
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:31:25 น.

139
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:31:18 น.

140
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:26:07 น.

141
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:24:21 น.

142
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:24:04 น.

143
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:18:31 น.

144
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:14:46 น.

145
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:12:33 น.

146
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:12:05 น.

147
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:07:56 น.

148
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 12:02:16 น.

149
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:59:50 น.

150
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:57:47 น.

151
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:54:44 น.

152
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:54:37 น.

153
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:51:07 น.

154
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:50:08 น.

155
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:50:07 น.

156
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:48:04 น.

157
บ้านหนองขามน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านตะกุดเครือปลอก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
อรพิมพ์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านโคกสำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านหนองจระเข้หิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านท่าลาดขาว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านคลองกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านจอมศรี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านห้วยแคน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านสระซาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
สมานมิตรวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ