ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2564 15:23:43 น.

2
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2564 09:01:57 น.

3
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 09:54:32 น.

4
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 มค 2564 09:54:22 น.

5
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2564 08:59:09 น.

6
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 16:44:22 น.

7
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 13:49:00 น.

8
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:51:45 น.

9
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 10:36:03 น.

10
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 09:25:16 น.

11
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มค 2564 08:47:39 น.

12
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 16:19:56 น.

13
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 15:07:06 น.

14
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 13:26:30 น.

15
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 11:28:11 น.

16
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 10:09:56 น.

17
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 09:48:12 น.

18
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 09:44:57 น.

19
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 09:40:34 น.

20
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2564 09:10:14 น.

21
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 20:24:15 น.

22
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 19:51:00 น.

23
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 18:55:48 น.

24
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 16:50:01 น.

25
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 16:41:14 น.

26
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 15:24:25 น.

27
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 14:52:15 น.

28
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 14:45:33 น.

29
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 14:42:04 น.

30
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 14:26:34 น.

31
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 13:55:56 น.

32
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 13:14:06 น.

33
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 12:47:55 น.

34
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 12:05:59 น.

35
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 12:03:51 น.

36
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:40:14 น.

37
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:35:07 น.

38
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:13:45 น.

39
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:12:37 น.

40
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:07:35 น.

41
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:04:22 น.

42
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 11:01:08 น.

43
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:41:46 น.

44
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:34:17 น.

45
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:32:00 น.

46
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:29:47 น.

47
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:28:47 น.

48
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:21:09 น.

49
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:19:52 น.

50
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:14:41 น.

51
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:11:20 น.

52
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:09:19 น.

53
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:07:50 น.

54
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:05:40 น.

55
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 10:05:12 น.

56
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:59:47 น.

57
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:54:57 น.

58
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:51:21 น.

59
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:40:31 น.

60
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:39:38 น.

61
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:33:50 น.

62
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:32:58 น.

63
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:26:48 น.

64
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:23:41 น.

65
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:22:36 น.

66
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:21:29 น.

67
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:20:23 น.

68
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:19:02 น.

69
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:16:42 น.

70
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:12:29 น.

71
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:12:02 น.

72
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:07:48 น.

73
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:06:33 น.

74
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 09:03:31 น.

75
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 08:45:29 น.

76
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มค 2564 08:44:50 น.

77
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 22:37:32 น.

78
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 20:24:34 น.

79
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 20:11:58 น.

80
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 20:11:28 น.

81
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 20:11:17 น.

82
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 20:09:11 น.

83
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 19:58:39 น.

84
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 19:41:48 น.

85
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 19:15:54 น.

86
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 19:00:36 น.

87
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 18:07:07 น.

88
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 17:45:03 น.

89
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 17:23:11 น.

90
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 17:07:07 น.

91
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:35:55 น.

92
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:29:41 น.

93
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:23:37 น.

94
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:18:41 น.

95
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:03:18 น.

96
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 16:02:54 น.

97
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:55:43 น.

98
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:55:04 น.

99
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:54:57 น.

100
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:53:48 น.

101
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:46:32 น.

102
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:46:02 น.

103
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:43:40 น.

104
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:42:53 น.

105
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:42:02 น.

106
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:38:09 น.

107
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:36:37 น.

108
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:35:03 น.

109
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:32:34 น.

110
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:30:20 น.

111
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:29:48 น.

112
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:28:38 น.

113
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:28:01 น.

114
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:27:15 น.

115
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:26:11 น.

116
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:22:59 น.

117
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:20:34 น.

118
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:19:05 น.

119
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:17:56 น.

120
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:17:08 น.

121
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:11:24 น.

122
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:10:00 น.

123
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:09:55 น.

124
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:09:40 น.

125
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:09:27 น.

126
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:09:10 น.

127
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:08:51 น.

128
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:08:34 น.

129
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:07:58 น.

130
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:06:19 น.

131
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:06:02 น.

132
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:05:35 น.

133
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:03:19 น.

134
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:01:58 น.

135
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 15:01:20 น.

136
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:59:56 น.

137
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:59:50 น.

138
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:58:36 น.

139
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:58:28 น.

140
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:56:34 น.

141
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:55:37 น.

142
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:54:42 น.

143
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:53:48 น.

144
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:51:44 น.

145
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:51:05 น.

146
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:51:04 น.

147
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:50:21 น.

148
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:49:38 น.

149
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:49:22 น.

150
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:49:19 น.

151
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:48:46 น.

152
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:46:21 น.

153
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:46:20 น.

154
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:46:09 น.

155
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:45:30 น.

156
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:45:30 น.

157
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:45:19 น.

158
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:43:10 น.

159
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:42:19 น.

160
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 มค 2564 14:42:02 น.

161
บ้านหนองบัวกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านช่องโค

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองขาม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านหนองจระเข้หิน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านหนองกก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านคลองกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านหนองม่วงหวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
สมานมิตรวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ