ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2563 20:28:19 น.

2
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กย 2563 17:31:16 น.

3
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 15:00:56 น.

4
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 14:09:41 น.

5
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 13:59:27 น.

6
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 13:52:24 น.

7
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 13:15:14 น.

8
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 12:41:31 น.

9
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 12:30:29 น.

10
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 12:09:29 น.

11
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 11:41:06 น.

12
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 11:07:26 น.

13
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 10:29:10 น.

14
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 10:18:37 น.

15
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 10:10:54 น.

16
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 10:00:18 น.

17
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 09:30:56 น.

18
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 09:12:33 น.

19
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 08:58:33 น.

20
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 08:46:23 น.

21
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 08:27:38 น.

22
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 08:22:56 น.

23
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 08:05:12 น.

24
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 06:56:22 น.

25
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 21:16:21 น.

26
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 21:04:04 น.

27
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 17:46:20 น.

28
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:57:37 น.

29
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:23:39 น.

30
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:21:33 น.

31
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:17:39 น.

32
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:17:16 น.

33
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:11:03 น.

34
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 14:44:55 น.

35
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 14:42:35 น.

36
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 14:39:59 น.

37
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:49:30 น.

38
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:48:10 น.

39
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:44:33 น.

40
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:37:55 น.

41
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:34:02 น.

42
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 13:26:15 น.

43
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:59:22 น.

44
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:56:12 น.

45
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:38:05 น.

46
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:33:40 น.

47
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:33:05 น.

48
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 12:20:50 น.

49
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 11:55:22 น.

50
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 11:08:59 น.

51
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 11:01:00 น.

52
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:59:18 น.

53
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:54:02 น.

54
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:41:13 น.

55
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:35:17 น.

56
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:20:34 น.

57
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:09:19 น.

58
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:09:19 น.

59
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:06:11 น.

60
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:01:35 น.

61
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:00:47 น.

62
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:53:35 น.

63
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:50:14 น.

64
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:47:55 น.

65
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:47:07 น.

66
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:34:14 น.

67
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:30:14 น.

68
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:30:07 น.

69
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:26:28 น.

70
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:26:26 น.

71
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:21:30 น.

72
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:21:20 น.

73
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:19:47 น.

74
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:17:50 น.

75
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:17:02 น.

76
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:15:37 น.

77
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:15:21 น.

78
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:15:10 น.

79
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:11:14 น.

80
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:07:56 น.

81
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:07:42 น.

82
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:03:18 น.

83
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:02:00 น.

84
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:00:11 น.

85
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:56:40 น.

86
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:55:49 น.

87
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:55:21 น.

88
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:53:36 น.

89
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:51:15 น.

90
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:49:46 น.

91
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:47:28 น.

92
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:45:17 น.

93
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:44:45 น.

94
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:44:01 น.

95
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:41:04 น.

96
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:40:38 น.

97
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:40:07 น.

98
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:37:41 น.

99
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:37:05 น.

100
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:36:47 น.

101
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:35:59 น.

102
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:35:06 น.

103
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:32:51 น.

104
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:32:11 น.

105
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:31:28 น.

106
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:29:41 น.

107
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:27:59 น.

108
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:27:45 น.

109
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:22:46 น.

110
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:21:16 น.

111
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:18:33 น.

112
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:18:12 น.

113
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:17:54 น.

114
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:16:07 น.

115
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:12:42 น.

116
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:08:56 น.

117
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:08:49 น.

118
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:08:35 น.

119
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:07:55 น.

120
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:05:46 น.

121
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:04:00 น.

122
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:03:23 น.

123
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:59:39 น.

124
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:47:45 น.

125
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:41:47 น.

126
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:21:34 น.

127
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:12:57 น.

128
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 06:22:59 น.

129
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 02:57:13 น.

130
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 21:41:54 น.

131
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 21:21:23 น.

132
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 19:47:23 น.

133
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 19:44:53 น.

134
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 18:04:23 น.

135
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 17:52:33 น.

136
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 17:10:28 น.

137
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 17:03:33 น.

138
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 17:03:26 น.

139
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 17:02:30 น.

140
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:59:55 น.

141
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:55:50 น.

142
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:45:41 น.

143
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:35:52 น.

144
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:35:18 น.

145
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:29:44 น.

146
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:28:46 น.

147
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:28:26 น.

148
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:27:14 น.

149
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:21:45 น.

150
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:20:48 น.

151
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:20:07 น.

152
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:19:57 น.

153
ไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
หนองพลวงพิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านโนนทะยุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านบึงทับปรางค์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
ชุมชนดอนไพล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านท่าลาดขาว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านคลองกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านตะโก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านตะแกรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านห้วยแคน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านโคกสะอาด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านซับตะคร้อ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านสว่างวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
สมานมิตรวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านหนองยาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ