ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 13:45:20 น.

2
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 13:11:44 น.

3
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กย 2563 12:22:32 น.

4
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 15:23:18 น.

5
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 11:50:32 น.

6
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 11:25:56 น.

7
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 10:25:58 น.

8
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:25:26 น.

9
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 09:00:30 น.

10
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:46:51 น.

11
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:19:36 น.

12
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 08:10:04 น.

13
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2563 07:46:40 น.

14
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 16:25:55 น.

15
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 15:33:47 น.

16
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 14:58:42 น.

17
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 14:21:12 น.

18
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 14:19:16 น.

19
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 14:01:44 น.

20
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:52:45 น.

21
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:47:46 น.

22
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:47:19 น.

23
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:41:25 น.

24
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:36:00 น.

25
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:27:22 น.

26
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:26:44 น.

27
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:09:03 น.

28
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 13:07:07 น.

29
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 12:47:25 น.

30
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 12:45:23 น.

31
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 12:21:23 น.

32
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 12:18:20 น.

33
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 12:08:10 น.

34
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:22:10 น.

35
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:08:48 น.

36
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:05:10 น.

37
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:04:21 น.

38
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:03:00 น.

39
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:02:55 น.

40
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 11:02:14 น.

41
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:54:45 น.

42
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:53:30 น.

43
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:48:48 น.

44
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:42:57 น.

45
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:40:24 น.

46
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:34:21 น.

47
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:34:01 น.

48
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:30:18 น.

49
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:22:52 น.

50
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:17:23 น.

51
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:16:30 น.

52
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:12:02 น.

53
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:09:17 น.

54
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:08:46 น.

55
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:03:39 น.

56
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:01:57 น.

57
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 10:00:22 น.

58
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:59:06 น.

59
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:53:24 น.

60
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:46:26 น.

61
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:44:52 น.

62
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:40:29 น.

63
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:39:28 น.

64
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:38:48 น.

65
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:36:31 น.

66
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:34:51 น.

67
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:33:08 น.

68
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:32:45 น.

69
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:31:28 น.

70
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:29:08 น.

71
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:28:35 น.

72
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:27:54 น.

73
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:27:54 น.

74
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:27:18 น.

75
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:25:01 น.

76
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:24:49 น.

77
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:24:26 น.

78
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:23:02 น.

79
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:19:49 น.

80
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:19:10 น.

81
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:17:26 น.

82
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:16:37 น.

83
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:16:12 น.

84
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:13:17 น.

85
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:12:18 น.

86
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:10:38 น.

87
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:09:18 น.

88
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:04:41 น.

89
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 09:02:53 น.

90
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:59:18 น.

91
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:58:31 น.

92
บ้านบึงไทย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:58:16 น.

93
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:57:06 น.

94
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:55:15 น.

95
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:50:11 น.

96
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:49:51 น.

97
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:47:51 น.

98
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:45:26 น.

99
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:44:40 น.

100
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:43:11 น.

101
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:39:34 น.

102
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:38:26 น.

103
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:37:49 น.

104
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:35:50 น.

105
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:34:36 น.

106
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:33:01 น.

107
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:27:50 น.

108
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:22:19 น.

109
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:21:54 น.

110
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:21:21 น.

111
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:21:10 น.

112
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:20:55 น.

113
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:20:18 น.

114
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:19:37 น.

115
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:19:00 น.

116
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:18:58 น.

117
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:18:30 น.

118
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:17:51 น.

119
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:17:36 น.

120
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:16:47 น.

121
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:16:26 น.

122
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:15:58 น.

123
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:15:55 น.

124
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:15:23 น.

125
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:13:33 น.

126
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:12:50 น.

127
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:11:15 น.

128
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:08:47 น.

129
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:05:41 น.

130
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:04:23 น.

131
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:03:27 น.

132
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:03:09 น.

133
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:02:30 น.

134
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:00:46 น.

135
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 08:00:35 น.

136
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:59:49 น.

137
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:58:56 น.

138
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:56:42 น.

139
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:54:01 น.

140
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:52:24 น.

141
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:52:04 น.

142
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:42:44 น.

143
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:35:11 น.

144
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:30:39 น.

145
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:30:36 น.

146
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 07:28:17 น.

147
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กย 2563 05:51:04 น.

148
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 23:50:36 น.

149
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 23:05:02 น.

150
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 20:31:34 น.

151
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 20:24:26 น.

152
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 20:01:05 น.

153
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 19:52:55 น.

154
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 19:34:57 น.

155
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 19:34:45 น.

156
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 18:39:54 น.

157
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 18:33:18 น.

158
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 18:21:35 น.

159
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:28:27 น.

160
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:27:52 น.

161
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:27:41 น.

162
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:21:44 น.

163
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:09:57 น.

164
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:05:57 น.

165
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 17:00:00 น.

166
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 กย 2563 16:57:18 น.

167
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านโนนทะยุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านโนนเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านดะแลง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านคลองกลาง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านตะแกรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านด่านพัฒนา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ