ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 กค 2561 08:05:59 น.

2
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 กค 2561 09:51:24 น.

3
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2561 14:53:57 น.

4
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2561 09:10:54 น.

5
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2561 08:31:55 น.

6
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กค 2561 08:30:26 น.

7
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 15:25:54 น.

8
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 14:43:10 น.

9
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 12:37:33 น.

10
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 10:17:17 น.

11
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 10:01:27 น.

12
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 08:42:04 น.

13
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 กค 2561 07:58:05 น.

14
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 16:13:53 น.

15
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 15:19:52 น.

16
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 14:46:17 น.

17
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 14:24:23 น.

18
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 14:08:39 น.

19
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 13:25:44 น.

20
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 13:24:12 น.

21
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 13:08:31 น.

22
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 12:37:04 น.

23
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 12:31:21 น.

24
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 11:19:28 น.

25
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 11:17:09 น.

26
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 11:07:43 น.

27
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 10:30:50 น.

28
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 10:04:26 น.

29
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 10:01:47 น.

30
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:54:46 น.

31
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:49:43 น.

32
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:49:37 น.

33
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:41:09 น.

34
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:39:27 น.

35
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:38:23 น.

36
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:31:59 น.

37
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:22:23 น.

38
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:21:29 น.

39
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:18:53 น.

40
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:07:15 น.

41
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:05:32 น.

42
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 09:02:02 น.

43
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:58:19 น.

44
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:48:21 น.

45
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:41:00 น.

46
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:33:02 น.

47
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:31:19 น.

48
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:28:36 น.

49
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:25:44 น.

50
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:19:58 น.

51
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:13:35 น.

52
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 08:10:19 น.

53
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 07:47:18 น.

54
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 07:41:52 น.

55
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กค 2561 06:57:50 น.

56
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 20:14:01 น.

57
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 16:31:08 น.

58
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 16:23:11 น.

59
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:51:02 น.

60
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:41:18 น.

61
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:34:27 น.

62
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:24:14 น.

63
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:16:27 น.

64
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:13:35 น.

65
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:05:30 น.

66
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 15:04:29 น.

67
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:50:15 น.

68
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:49:13 น.

69
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:38:22 น.

70
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:28:50 น.

71
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:23:19 น.

72
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 14:11:20 น.

73
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:58:00 น.

74
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:55:08 น.

75
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:53:38 น.

76
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:53:22 น.

77
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:27:13 น.

78
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:23:45 น.

79
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:22:07 น.

80
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:12:11 น.

81
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:12:01 น.

82
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:10:08 น.

83
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 13:05:39 น.

84
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:59:19 น.

85
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:56:22 น.

86
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:52:51 น.

87
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:52:39 น.

88
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:48:34 น.

89
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:44:19 น.

90
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:42:29 น.

91
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:40:43 น.

92
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:40:38 น.

93
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:40:00 น.

94
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:32:14 น.

95
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:29:28 น.

96
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:28:00 น.

97
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:26:22 น.

98
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:25:43 น.

99
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:18:13 น.

100
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:17:02 น.

101
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:13:16 น.

102
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:12:37 น.

103
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 12:12:03 น.

104
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:43:10 น.

105
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:42:32 น.

106
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:41:45 น.

107
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:38:43 น.

108
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:38:28 น.

109
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:35:11 น.

110
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:34:39 น.

111
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:24:12 น.

112
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:20:23 น.

113
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:19:25 น.

114
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:12:25 น.

115
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:12:21 น.

116
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:10:50 น.

117
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:10:03 น.

118
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:09:52 น.

119
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:06:53 น.

120
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:04:45 น.

121
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:03:57 น.

122
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:02:11 น.

123
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 11:00:56 น.

124
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:58:21 น.

125
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:57:46 น.

126
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:55:44 น.

127
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:55:24 น.

128
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:54:57 น.

129
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:54:10 น.

130
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:52:59 น.

131
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:47:46 น.

132
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:46:25 น.

133
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:45:53 น.

134
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:45:23 น.

135
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:43:45 น.

136
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:42:55 น.

137
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:42:20 น.

138
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:41:51 น.

139
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:41:44 น.

140
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:39:28 น.

141
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:36:25 น.

142
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:36:09 น.

143
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:34:04 น.

144
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:33:07 น.

145
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:32:07 น.

146
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:29:51 น.

147
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:28:32 น.

148
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:28:03 น.

149
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 10:26:51 น.

150
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านโนนพฤกษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
บ้านโนนตาพรม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
อรพิมพ์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
ขามสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านดอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านโนนเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
ชุมชนดอนไพล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านโค้งกระโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านซ่าเลือด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านโนนขี้ตุ่น

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านสระแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านทุ่งหัวขวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านคลองสารเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านหนองสะแก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
พิมานประชาสันต์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
สมานมิตรวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
โคกวังวนวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ