ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กค 2561 08:03:46 น.

2
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2561 13:31:09 น.

3
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2561 09:02:20 น.

4
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2561 08:42:59 น.

5
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 15:25:25 น.

6
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 13:56:28 น.

7
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 12:11:08 น.

8
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 11:20:31 น.

9
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 09:32:33 น.

10
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 09:03:29 น.

11
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 08:54:14 น.

12
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 กค 2561 11:00:28 น.

13
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 22:50:53 น.

14
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 14:20:54 น.

15
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:53:27 น.

16
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:46:32 น.

17
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:18:14 น.

18
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:12:50 น.

19
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:01:30 น.

20
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 12:30:09 น.

21
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 11:10:30 น.

22
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 10:17:50 น.

23
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 10:05:25 น.

24
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:46:43 น.

25
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:39:59 น.

26
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:38:01 น.

27
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:30:38 น.

28
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:23:52 น.

29
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:20:41 น.

30
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:09:52 น.

31
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:06:54 น.

32
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:04:29 น.

33
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:03:22 น.

34
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:55:36 น.

35
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:50:56 น.

36
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:44:36 น.

37
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:40:18 น.

38
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:35:53 น.

39
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:18:32 น.

40
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:18:05 น.

41
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:13:16 น.

42
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 08:10:52 น.

43
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 07:57:51 น.

44
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 07:45:45 น.

45
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 07:45:44 น.

46
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 19:51:26 น.

47
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 19:22:15 น.

48
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 17:47:02 น.

49
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:15:42 น.

50
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:15:33 น.

51
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:13:23 น.

52
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:32:52 น.

53
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:32:13 น.

54
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:23:48 น.

55
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:11:00 น.

56
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:06:50 น.

57
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:56:14 น.

58
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:55:13 น.

59
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:44:02 น.

60
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:37:01 น.

61
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:33:31 น.

62
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:30:55 น.

63
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:30:32 น.

64
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:22:53 น.

65
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:21:28 น.

66
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:09:43 น.

67
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:09:04 น.

68
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:07:28 น.

69
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:04:57 น.

70
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:00:55 น.

71
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:58:29 น.

72
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:56:35 น.

73
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:51:29 น.

74
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:50:29 น.

75
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:44:51 น.

76
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:35:25 น.

77
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:33:24 น.

78
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:33:05 น.

79
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:32:44 น.

80
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:29:28 น.

81
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:29:03 น.

82
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:24:47 น.

83
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:22:59 น.

84
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:22:39 น.

85
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:19:38 น.

86
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:19:33 น.

87
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:16:46 น.

88
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:09:19 น.

89
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:08:05 น.

90
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:07:05 น.

91
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:05:58 น.

92
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:02:04 น.

93
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:00:39 น.

94
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:58:11 น.

95
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:57:24 น.

96
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:56:21 น.

97
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:53:13 น.

98
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:52:58 น.

99
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:50:26 น.

100
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:50:21 น.

101
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:47:49 น.

102
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:47:29 น.

103
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:42:56 น.

104
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:42:11 น.

105
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:40:06 น.

106
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:37:38 น.

107
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:34:50 น.

108
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:32:54 น.

109
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:28:19 น.

110
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:19:39 น.

111
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:17:10 น.

112
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:14:02 น.

113
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:13:11 น.

114
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:06:01 น.

115
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:57:09 น.

116
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:55:11 น.

117
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:53:17 น.

118
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:53:13 น.

119
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:52:42 น.

120
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:39:09 น.

121
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:36:05 น.

122
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:35:56 น.

123
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:35:24 น.

124
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:34:52 น.

125
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:31:18 น.

126
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:29:39 น.

127
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:29:26 น.

128
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:25:39 น.

129
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:25:29 น.

130
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:24:48 น.

131
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:22:41 น.

132
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:21:30 น.

133
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:19:59 น.

134
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:19:50 น.

135
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:19:10 น.

136
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:18:37 น.

137
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:17:56 น.

138
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:13:43 น.

139
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:13:28 น.

140
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:13:15 น.

141
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:11:56 น.

142
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:09:48 น.

143
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:08:00 น.

144
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:06:47 น.

145
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:06:44 น.

146
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:05:33 น.

147
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:04:42 น.

148
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:03:49 น.

149
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:02:24 น.

150
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:01:18 น.

151
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:00:37 น.

152
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:55:13 น.

153
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:53:50 น.

154
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:52:01 น.

155
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:49:15 น.

156
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:47:43 น.

157
บ้านหนองขามน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านดอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านโนนขี้ตุ่น

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านโนนสำราญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านสระแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
รักชาติประชาบำรุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านหนองนกเขา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านซับตะคร้อ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านทุ่งหัวขวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านยอกขาม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
เพชรมาตุคลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
โนนตาวิทย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
โคกวังวนวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ