ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:17:36 น.

2
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 10:18:38 น.

3
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กค 2561 18:20:21 น.

4
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กค 2561 13:01:55 น.

5
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กค 2561 10:34:42 น.

6
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กค 2561 09:18:24 น.

7
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 13:59:34 น.

8
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 13:20:09 น.

9
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 12:40:08 น.

10
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 12:17:58 น.

11
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 12:03:52 น.

12
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 10:30:34 น.

13
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:59:42 น.

14
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:57:52 น.

15
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:38:48 น.

16
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:30:03 น.

17
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:16:45 น.

18
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:08:51 น.

19
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 09:06:22 น.

20
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 08:59:14 น.

21
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 08:53:07 น.

22
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กค 2561 08:39:14 น.

23
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 19:01:42 น.

24
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 14:44:25 น.

25
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 14:17:01 น.

26
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 13:29:46 น.

27
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 12:59:53 น.

28
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 12:46:28 น.

29
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 12:31:24 น.

30
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 11:48:30 น.

31
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 11:30:19 น.

32
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 11:30:17 น.

33
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 10:53:22 น.

34
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 10:50:52 น.

35
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 10:46:04 น.

36
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 10:32:56 น.

37
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 10:14:16 น.

38
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:57:22 น.

39
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:48:34 น.

40
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:43:58 น.

41
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:15:13 น.

42
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:09:39 น.

43
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:08:15 น.

44
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 09:00:48 น.

45
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 08:33:59 น.

46
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 08:22:42 น.

47
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 08:01:48 น.

48
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 07:57:24 น.

49
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 07:56:08 น.

50
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 07:49:49 น.

51
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 06:18:44 น.

52
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 19:33:58 น.

53
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 18:05:06 น.

54
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 17:18:17 น.

55
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 16:19:29 น.

56
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 16:12:45 น.

57
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 15:54:36 น.

58
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 15:13:37 น.

59
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 15:07:58 น.

60
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 15:04:17 น.

61
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 14:48:18 น.

62
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 14:38:46 น.

63
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 14:30:21 น.

64
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 14:17:11 น.

65
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 14:00:38 น.

66
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:57:03 น.

67
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:55:15 น.

68
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:49:00 น.

69
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:44:34 น.

70
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:40:00 น.

71
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:37:45 น.

72
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:36:53 น.

73
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:31:49 น.

74
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:31:13 น.

75
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:22:43 น.

76
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:22:30 น.

77
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:20:56 น.

78
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:19:21 น.

79
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:19:08 น.

80
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:18:23 น.

81
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:14:30 น.

82
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:09:57 น.

83
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 13:05:49 น.

84
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:49:26 น.

85
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:48:12 น.

86
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:36:08 น.

87
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:36:07 น.

88
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:31:32 น.

89
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:30:10 น.

90
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:28:20 น.

91
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:19:54 น.

92
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 12:10:27 น.

93
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:59:56 น.

94
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:57:54 น.

95
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:51:28 น.

96
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:44:33 น.

97
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:43:52 น.

98
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:40:03 น.

99
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:29:59 น.

100
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:29:24 น.

101
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:18:35 น.

102
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:11:19 น.

103
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:11:03 น.

104
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:08:26 น.

105
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:06:21 น.

106
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:02:12 น.

107
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:00:41 น.

108
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 11:00:30 น.

109
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:55:22 น.

110
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:53:39 น.

111
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:51:33 น.

112
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:47:09 น.

113
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:44:16 น.

114
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:41:51 น.

115
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:40:17 น.

116
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:38:14 น.

117
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:36:00 น.

118
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:26:34 น.

119
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:23:45 น.

120
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:22:13 น.

121
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:19:47 น.

122
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:18:06 น.

123
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:12:55 น.

124
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:11:40 น.

125
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:11:09 น.

126
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:10:58 น.

127
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:10:19 น.

128
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:09:06 น.

129
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:08:13 น.

130
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:05:29 น.

131
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:04:51 น.

132
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:02:17 น.

133
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:02:16 น.

134
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:02:08 น.

135
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:02:08 น.

136
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 10:01:32 น.

137
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:58:10 น.

138
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:48:54 น.

139
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:48:17 น.

140
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:46:02 น.

141
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:43:19 น.

142
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:42:00 น.

143
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:41:35 น.

144
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:41:04 น.

145
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:39:53 น.

146
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:36:59 น.

147
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:35:41 น.

148
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:31:12 น.

149
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:30:24 น.

150
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:29:53 น.

151
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:29:35 น.

152
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:28:40 น.

153
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:26:06 น.

154
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:25:39 น.

155
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:24:41 น.

156
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 มิย 2561 09:23:21 น.

157
ไทรทอง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านโนนพฤกษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
อรพิมพ์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านโนนทะยุง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านกุดโบสถ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองเสาเดียว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านโค้งกระโดน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านหนองชุมแสง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านคลองสารเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
โนนตาวิทย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ