ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2561 08:23:54 น.

2
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2561 11:48:03 น.

3
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2561 09:10:40 น.

4
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มิย 2561 07:48:48 น.

5
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2561 19:36:56 น.

6
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2561 17:48:11 น.

7
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2561 17:13:47 น.