ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 มิย 2561 09:41:29 น.

2
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2561 12:45:59 น.

3
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2561 10:31:26 น.

4
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2561 09:23:05 น.

5
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 มิย 2561 08:42:58 น.

6
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 14:58:57 น.

7
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 14:26:26 น.

8
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 12:18:56 น.

9
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 10:07:45 น.

10
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 09:56:08 น.

11
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 09:42:36 น.

12
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 08:48:13 น.

13
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 08:00:28 น.

14
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 16:09:54 น.

15
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 15:29:03 น.

16
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 14:52:25 น.

17
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 14:10:40 น.

18
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 13:34:06 น.

19
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 12:02:58 น.

20
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 11:19:46 น.

21
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 11:08:43 น.

22
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 09:37:54 น.

23
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 09:18:44 น.

24
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 09:08:14 น.

25
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:52:37 น.

26
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:40:44 น.

27
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:17:52 น.

28
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:16:26 น.

29
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:12:16 น.

30
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:04:33 น.

31
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:02:54 น.

32
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 08:01:49 น.

33
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 19:47:49 น.

34
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 18:35:53 น.

35
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 16:44:54 น.

36
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:42:25 น.

37
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:20:12 น.

38
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:15:21 น.

39
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:12:52 น.

40
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:08:33 น.

41
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 14:15:46 น.

42
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 14:10:51 น.

43
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 14:03:09 น.

44
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 14:01:24 น.

45
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 12:42:53 น.

46
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 12:33:57 น.

47
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 11:59:54 น.

48
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 11:59:30 น.

49
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 11:35:40 น.

50
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 11:31:08 น.

51
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:48:50 น.

52
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:47:15 น.

53
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:33:16 น.

54
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:32:41 น.

55
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:27:36 น.

56
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:24:49 น.

57
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:20:28 น.

58
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:18:53 น.

59
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:06:24 น.

60
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:04:23 น.

61
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:03:49 น.

62
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 10:02:37 น.

63
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:52:38 น.

64
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:45:50 น.

65
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:43:21 น.

66
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:41:25 น.

67
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:40:37 น.

68
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:38:24 น.

69
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:33:48 น.

70
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:32:20 น.

71
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:31:18 น.

72
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:31:09 น.

73
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:28:52 น.

74
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:27:45 น.

75
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:26:08 น.

76
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:25:29 น.

77
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:23:18 น.

78
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:22:54 น.

79
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:15:42 น.

80
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:12:18 น.

81
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:10:06 น.

82
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:08:23 น.

83
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:08:13 น.

84
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:06:40 น.

85
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:04:49 น.

86
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 09:04:40 น.

87
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:59:56 น.

88
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:59:20 น.

89
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:57:37 น.

90
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:55:39 น.

91
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:55:35 น.

92
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:52:04 น.

93
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:47:33 น.

94
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:47:01 น.

95
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:46:26 น.

96
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:42:24 น.

97
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:41:38 น.

98
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:40:11 น.

99
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:39:57 น.

100
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:39:15 น.

101
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:37:47 น.

102
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:33:18 น.

103
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:29:57 น.

104
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:28:56 น.

105
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:26:44 น.

106
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:25:02 น.

107
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:22:55 น.

108
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:18:23 น.

109
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:15:57 น.

110
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:14:12 น.

111
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:09:05 น.

112
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:08:31 น.

113
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:04:21 น.

114
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:04:17 น.

115
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:03:18 น.

116
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 08:03:16 น.

117
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:57:35 น.

118
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:55:24 น.

119
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:51:03 น.

120
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:50:38 น.

121
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:49:03 น.

122
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:42:27 น.

123
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:41:39 น.

124
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:40:54 น.

125
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:40:38 น.

126
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:39:27 น.

127
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:38:56 น.

128
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 07:31:03 น.

129
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 06:27:39 น.

130
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 22:49:02 น.

131
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 22:28:03 น.

132
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 22:06:48 น.

133
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 22:01:52 น.

134
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 21:54:30 น.

135
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 21:00:57 น.

136
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 20:47:13 น.

137
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 20:44:25 น.

138
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:52:56 น.

139
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:51:15 น.

140
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:34:59 น.

141
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:30:15 น.

142
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:18:03 น.

143
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:17:25 น.

144
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 19:03:49 น.

145
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:40:03 น.

146
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:32:38 น.

147
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:28:36 น.

148
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:28:16 น.

149
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:27:48 น.

150
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:19:26 น.

151
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:08:02 น.

152
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:06:23 น.

153
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 18:01:21 น.

154
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 17:58:15 น.

155
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 17:24:47 น.

156
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 17:23:15 น.

157
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:43:32 น.

158
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:42:22 น.

159
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:29:43 น.

160
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:23:53 น.

161
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:23:18 น.

162
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:14:40 น.

163
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:14:38 น.

164
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:11:53 น.

165
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:09:18 น.

166
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 16:07:44 น.

167
บ้านละกอ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
อรพิมพ์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านโกรกไม้แดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านเมืองพลับพลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านท่าตะแบก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านทุ่งหัวขวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ