ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2561 20:15:11 น.

2
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 มิย 2561 13:06:07 น.

3
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 15:47:19 น.

4
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 14:57:26 น.

5
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 มิย 2561 11:53:17 น.

6
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:19:38 น.

7
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:08:49 น.

8
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 13:44:53 น.

9
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 13:22:23 น.

10
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 11:02:54 น.

11
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:50:53 น.

12
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:40:30 น.

13
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:22:51 น.

14
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:18:20 น.

15
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:07:09 น.

16
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 08:44:09 น.

17
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มิย 2561 21:26:19 น.

18
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 19:39:57 น.

19
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 15:27:40 น.

20
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 15:14:15 น.

21
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 14:25:35 น.

22
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 13:09:26 น.

23
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 12:32:47 น.

24
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 11:32:53 น.

25
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 10:55:26 น.

26
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 10:13:47 น.

27
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:59:39 น.

28
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:48:16 น.

29
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:26:40 น.

30
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:22:36 น.

31
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:21:28 น.

32
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:19:56 น.

33
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:19:50 น.

34
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:14:07 น.

35
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:13:32 น.

36
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:11:47 น.

37
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:05:32 น.

38
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:02:33 น.

39
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 16:37:44 น.

40
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 16:24:43 น.

41
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 16:06:50 น.

42
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 15:39:40 น.

43
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 15:25:28 น.

44
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 15:12:50 น.

45
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:30:52 น.

46
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:29:39 น.

47
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:23:10 น.

48
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:08:08 น.

49
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:03:27 น.

50
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:00:29 น.

51
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:49:55 น.

52
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:46:38 น.

53
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:26:28 น.

54
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:19:27 น.

55
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 12:42:05 น.

56
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 12:31:03 น.

57
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 12:15:52 น.

58
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 12:00:16 น.

59
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 11:58:09 น.

60
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 11:37:17 น.

61
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 11:28:25 น.

62
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 11:12:02 น.

63
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:47:46 น.

64
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:45:37 น.

65
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:42:14 น.

66
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:26:51 น.

67
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:25:53 น.

68
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:25:06 น.

69
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:19:23 น.

70
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:19:02 น.

71
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:54:24 น.

72
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:49:32 น.

73
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:46:41 น.

74
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:46:23 น.

75
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:40:03 น.

76
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:38:17 น.

77
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:38:01 น.

78
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:31:01 น.

79
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:29:02 น.

80
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:26:48 น.

81
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:22:03 น.

82
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:19:39 น.

83
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:14:48 น.

84
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:08:05 น.

85
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:06:23 น.

86
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:06:04 น.

87
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:05:14 น.

88
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:03:20 น.

89
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:57:08 น.

90
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:54:56 น.

91
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:52:38 น.

92
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:52:04 น.

93
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:51:11 น.

94
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:42:16 น.

95
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:41:38 น.

96
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:41:30 น.

97
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:38:48 น.

98
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:38:10 น.

99
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:38:02 น.

100
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:36:20 น.

101
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:36:15 น.

102
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:35:25 น.

103
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:34:33 น.

104
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:34:27 น.

105
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:32:21 น.

106
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:31:00 น.

107
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:18:55 น.

108
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:18:15 น.

109
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:01:58 น.

110
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:59:57 น.

111
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:56:43 น.

112
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:54:05 น.

113
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:50:33 น.

114
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:43:05 น.

115
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:30:01 น.

116
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:03:20 น.

117
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 23:33:54 น.

118
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 22:32:55 น.

119
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 21:48:40 น.

120
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 21:43:18 น.

121
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 20:25:43 น.

122
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 20:25:01 น.

123
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 20:06:59 น.

124
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 18:59:14 น.

125
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 18:34:34 น.

126
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 18:29:57 น.

127
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 18:15:10 น.

128
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 17:52:47 น.

129
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 17:05:08 น.

130
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:50:35 น.

131
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:49:10 น.

132
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:46:22 น.

133
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:44:57 น.

134
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:40:54 น.

135
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:38:07 น.

136
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:36:56 น.

137
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:20:37 น.

138
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:20:18 น.

139
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:18:25 น.

140
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:16:14 น.

141
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:15:32 น.

142
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:13:22 น.

143
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:04:49 น.

144
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:01:29 น.

145
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:59:55 น.

146
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:59:42 น.

147
บ้านโนนตาพรม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
บ้านโกรกไม้แดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านโคกสำโรง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
ขามสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านดอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
ชลประทานบ้านกอโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
บ้านหนองเสาเดียว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
วัดกุดสวาย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านซ่าเลือด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านโนนขี้ตุ่น

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านโนนสำราญ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านสระแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านหนองนกเขา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านถนนหัก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านคลองสารเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านหนองสะแก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
โนนตาวิทย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
อำนวยศิลป์สารกิจ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ