ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2561 20:15:01 น.

2
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 14:56:15 น.

3
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 16:05:14 น.

4
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 14:32:40 น.

5
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:57:34 น.

6
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:42:33 น.

7
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:13:24 น.

8
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:12:54 น.

9
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 08:38:56 น.

10
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 08:16:49 น.

11
บ้านหนองโสน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มิย 2561 19:59:13 น.

12
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มิย 2561 11:59:21 น.

13
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 12:49:05 น.

14
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 10:14:42 น.

15
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:22:56 น.

16
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:18:50 น.

17
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 17:06:51 น.

18
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:29:27 น.

19
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:23:03 น.

20
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:47:41 น.

21
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:14:16 น.

22
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:27:13 น.

23
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:51:58 น.

24
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:22:59 น.

25
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:22:44 น.

26
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:48:58 น.

27
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 05:53:23 น.

28
บ้านดอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 00:01:13 น.

29
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 17:47:14 น.

30
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:54:08 น.

31
บ้านทุ่งหัวขวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:32:52 น.

32
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:51:58 น.

33
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:22:06 น.

34
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:34:23 น.

35
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:36:53 น.

36
บ้านหัวสะพาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:28:06 น.

37
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:20:59 น.

38
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:59:17 น.

39
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:59:58 น.

40
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:35:14 น.

41
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:29:30 น.

42
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:15:29 น.

43
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:05:41 น.

44
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:58:29 น.

45
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:49:01 น.

46
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:43:28 น.

47
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:37:32 น.

48
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:36:44 น.

49
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:16:22 น.

50
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:15:25 น.

51
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:12:20 น.

52
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:10:03 น.

53
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:08:19 น.

54
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:01:39 น.

55
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:57:09 น.

56
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:47:39 น.

57
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:38:13 น.

58
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:37:33 น.

59
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:34:36 น.

60
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:34:25 น.

61
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:32:25 น.

62
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:23:49 น.

63
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:22:29 น.

64
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:21:57 น.

65
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:19:31 น.

66
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:17:46 น.

67
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:14:29 น.

68
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:06:33 น.

69
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:01:12 น.

70
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 09:00:56 น.

71
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:57:14 น.

72
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:53:54 น.

73
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:47:33 น.

74
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:42:29 น.

75
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:39:55 น.

76
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:38:18 น.

77
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:38:04 น.

78
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:38:02 น.

79
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:37:03 น.

80
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:35:03 น.

81
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:32:47 น.

82
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:30:36 น.

83
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:29:57 น.

84
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:28:40 น.

85
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:21:10 น.

86
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:20:44 น.

87
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:10:47 น.

88
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:09:58 น.

89
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:08:41 น.

90
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:07:15 น.

91
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:06:43 น.

92
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 08:04:40 น.

93
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 07:57:55 น.

94
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 07:55:32 น.

95
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 07:53:27 น.

96
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 07:31:54 น.

97
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 07:26:35 น.

98
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 05:00:24 น.

99
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 20:56:47 น.

100
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 20:42:41 น.

101
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 17:25:06 น.

102
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 14:39:12 น.

103
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 13:43:04 น.

104
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 12:34:15 น.

105
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 12:04:47 น.

106
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 11:37:59 น.

107
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 11:34:43 น.

108
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 10:26:43 น.

109
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 10:14:21 น.

110
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 08:43:32 น.

111
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 07:46:12 น.

112
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 07:20:25 น.

113
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 06:13:22 น.

114
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 พค 2561 03:42:12 น.

115
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 23:46:02 น.

116
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 22:36:25 น.

117
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 22:25:54 น.

118
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 22:25:54 น.

119
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 21:38:15 น.

120
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 21:23:01 น.

121
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 21:20:26 น.

122
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 20:55:11 น.

123
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 20:51:48 น.

124
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 20:24:38 น.

125
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 20:02:31 น.

126
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:49:18 น.

127
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:45:03 น.

128
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:44:33 น.

129
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:18:56 น.

130
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:12:02 น.

131
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 19:02:08 น.

132
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:48:40 น.

133
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:39:21 น.

134
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:29:37 น.

135
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:20:13 น.

136
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:16:29 น.

137
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:15:21 น.

138
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 18:12:28 น.

139
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 17:38:07 น.

140
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 17:22:06 น.

141
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 17:12:44 น.

142
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:54:31 น.

143
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:50:51 น.

144
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:38:25 น.

145
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:37:35 น.

146
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:29:45 น.

147
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:21:19 น.

148
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:20:10 น.

149
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:17:00 น.

150
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:16:30 น.

151
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:11:47 น.

152
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:10:39 น.

153
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:08:14 น.

154
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:07:56 น.

155
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:01:40 น.

156
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:01:04 น.

157
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 16:00:30 น.

158
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:57:57 น.

159
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:56:19 น.

160
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:55:33 น.

161
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:54:37 น.

162
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:53:36 น.

163
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:51:28 น.

164
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:51:02 น.

165
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:48:46 น.

166
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:48:39 น.

167
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:47:57 น.

168
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:47:22 น.

169
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 พค 2561 15:46:36 น.

170
บ้านโนนพฤกษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านโกรกไม้แดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
ชุมชนดอนไพล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านสระแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ