ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 กค 2561 14:28:59 น.

2
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 15:24:00 น.

3
อำนวยศิลป์สารกิจ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 10:17:31 น.

4
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 09:34:31 น.

5
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 08:53:51 น.

6
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 22:49:45 น.

7
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:42:54 น.

8
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 13:01:36 น.

9
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 12:29:25 น.

10
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 11:10:42 น.

11
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 10:01:30 น.

12
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:27:59 น.

13
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 กค 2561 09:03:46 น.

14
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 19:19:52 น.

15
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:50:56 น.

16
โนนตาวิทย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:33:09 น.

17
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 16:00:05 น.

18
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 15:05:53 น.

19
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:52:47 น.

20
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 14:29:07 น.

21
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:49:35 น.

22
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:34:54 น.

23
บ้านหนองขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:23:09 น.

24
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:04:34 น.

25
บ้านใหม่สมบูรณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 13:02:55 น.

26
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:47:31 น.

27
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:26:57 น.

28
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 12:26:02 น.

29
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:43:31 น.

30
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 11:20:11 น.

31
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:12:50 น.

32
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:07:48 น.

33
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 10:02:20 น.

34
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:56:40 น.

35
บ้านโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:44:11 น.

36
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:39:44 น.

37
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:34:30 น.

38
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:30:35 น.

39
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:26:56 น.

40
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:21:52 น.

41
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:20:32 น.

42
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:19:13 น.

43
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:17:51 น.

44
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:10:05 น.

45
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:08:25 น.

46
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:07:53 น.

47
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 09:07:51 น.

48
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:58:22 น.

49
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:56:07 น.

50
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:50:38 น.

51
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:45:56 น.

52
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:40:49 น.

53
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:38:30 น.

54
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:36:28 น.

55
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:35:12 น.

56
บ้านโนนพะไล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:31:33 น.

57
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:28:52 น.

58
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:25:18 น.

59
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:24:01 น.

60
บ้านโนนพฤกษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:23:52 น.

61
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:19:59 น.

62
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:19:42 น.

63
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:11:45 น.

64
สมานมิตรวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:10:44 น.

65
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:07:18 น.

66
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:06:36 น.

67
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 08:05:34 น.

68
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 07:47:58 น.

69
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กค 2561 07:36:36 น.

70
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 21:24:22 น.

71
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 21:23:28 น.

72
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 20:49:37 น.

73
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 20:16:45 น.

74
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 19:57:38 น.

75
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 19:32:06 น.

76
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 19:22:15 น.

77
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 19:03:32 น.

78
บ้านละกอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 18:48:51 น.

79
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 18:03:18 น.

80
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 17:39:09 น.

81
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 17:21:26 น.

82
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 17:07:15 น.

83
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 16:55:16 น.

84
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 16:48:10 น.

85
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 16:12:36 น.

86
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 16:06:28 น.

87
บ้านโกรกไม้แดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:57:57 น.

88
บ้านคลองสารเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:57:23 น.

89
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:49:48 น.

90
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:49:45 น.

91
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:41:26 น.

92
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:40:16 น.

93
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:35:41 น.

94
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:35:37 น.

95
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:34:44 น.

96
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:33:36 น.

97
บ้านกอกวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:32:22 น.

98
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:29:40 น.

99
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:27:03 น.

100
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:26:01 น.

101
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:25:13 น.

102
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:23:13 น.

103
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:22:06 น.

104
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:20:01 น.

105
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:17:04 น.

106
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:16:14 น.

107
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:14:29 น.

108
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:14:07 น.

109
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:12:38 น.

110
ขามสงเคราะห์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:08:40 น.

111
บ้านสวนปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:07:18 น.

112
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 15:03:28 น.

113
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:58:14 น.

114
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:57:26 น.

115
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:56:18 น.

116
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:54:04 น.

117
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:53:12 น.

118
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:52:24 น.

119
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:51:38 น.

120
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:49:10 น.

121
บ้านสระแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:48:52 น.

122
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:48:51 น.

123
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:47:39 น.

124
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:45:41 น.

125
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:44:42 น.

126
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:43:58 น.

127
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:43:12 น.

128
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:42:59 น.

129
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:40:19 น.

130
บ้านหนองสาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:39:49 น.

131
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:38:56 น.

132
บ้านกุดจอกน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:38:47 น.

133
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:36:40 น.

134
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:35:29 น.

135
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:34:38 น.

136
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:33:46 น.

137
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:32:43 น.

138
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:32:13 น.

139
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:29:48 น.

140
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:28:44 น.

141
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:27:40 น.

142
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:27:02 น.

143
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:25:30 น.

144
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:24:49 น.

145
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:21:59 น.

146
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:21:16 น.

147
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:20:35 น.

148
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:16:50 น.

149
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:13:28 น.

150
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:12:59 น.

151
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:12:25 น.

152
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:11:12 น.

153
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:10:12 น.

154
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:09:48 น.

155
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:09:05 น.

156
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:08:52 น.

157
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:06:46 น.

158
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:05:59 น.

159
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:03:12 น.

160
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 14:02:09 น.

161
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:58:14 น.

162
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:57:46 น.

163
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:57:03 น.

164
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:56:53 น.

165
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:56:33 น.

166
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:55:28 น.

167
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:54:31 น.

168
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:53:26 น.

169
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กค 2561 13:53:06 น.

170
บ้านดอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
บ้านทุ่งหัวขวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
เพชรมาตุคลา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ