ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มิย 2561 13:59:02 น.

2
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 มิย 2561 17:05:38 น.