ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
ชุมชนพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 กค 2561 20:15:05 น.

2
บ้านซ่าเลือด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2561 16:32:18 น.

3
สามัคคีวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 มิย 2561 14:56:16 น.

4
ไทรทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 15:12:57 น.

5
เพชรมาตุคลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 มิย 2561 14:58:26 น.

6
บ้านหนองชุมแสง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 14:09:41 น.

7
บ้านห้วยปอ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 13:30:08 น.

8
ชุมชนดอนไพล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:50:39 น.

9
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:42:32 น.

10
บ้านคลองกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:18:16 น.

11
บ้านช่องโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:17:00 น.

12
บ้านสวนหอม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 มิย 2561 09:14:13 น.

13
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มิย 2561 21:22:55 น.

14
เทียมนครวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 19:27:29 น.

15
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 14:57:57 น.

16
บ้านโนนทะยุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 12:49:59 น.

17
บ้านกุดจอกใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:32:41 น.

18
บ้านหนองตะไก้

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:19:44 น.

19
บ้านกันผม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:19:33 น.

20
บ้านหนองจระเข้หิน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:19:31 น.

21
บ้านหนองแมว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:11:58 น.

22
บ้านท่าอ่าง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 09:06:29 น.

23
บ้านตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 มิย 2561 08:59:08 น.

24
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 16:08:26 น.

25
บ้านถนนหัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:37:35 น.

26
บ้านหนองจาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:29:31 น.

27
บ้านตะแกรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 14:17:27 น.

28
บ้านพิชิตคเชนทร์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:46:24 น.

29
บ้านปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:37:32 น.

30
บ้านโนนทอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 13:35:15 น.

31
บ้านพระพุทธ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 11:08:44 น.

32
บ้านหนองม่วงใหญ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:53:16 น.

33
บ้านดะแลง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:47:42 น.

34
บ้านดอนพราหมณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:11:21 น.

35
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 10:03:54 น.

36
บ้านซับตะคร้อ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:54:06 น.

37
บ้านบึงทับปรางค์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:50:53 น.

38
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:39:06 น.

39
ราษฎร์บำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:32:44 น.

40
บ้านกุดโบสถ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:19:03 น.

41
บ้านหินโคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:16:13 น.

42
วัดกุดสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:15:15 น.

43
บ้านหนองไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:08:14 น.

44
บ้านโคกสำโรง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 09:00:31 น.

45
บ้านหัวทำนบ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:59:05 น.

46
บ้านโค้งกระโดน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:51:59 น.

47
วัดสลักได

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:46:00 น.

48
วัดหินมงคล

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:42:51 น.

49
บ้านสระมะค่า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:36:14 น.

50
บ้านโคกพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:32:12 น.

51
บ้านหนองบุนนาก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:31:41 น.

52
บ้านทรัพย์เจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 08:24:06 น.

53
บ้านตะโก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 พค 2561 07:49:24 น.

54
บ้านสารภี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 22:01:19 น.

55
บ้านกรูด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 17:47:25 น.

56
โคกวังวนวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:54:30 น.

57
บ้านทองหลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 16:38:05 น.

58
บ้านกระทุ่มแท่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:55:12 น.

59
บ้านใหม่ไทยเจริญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:41:12 น.

60
บ้านหินดาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:34:28 น.

61
บ้านบิง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:19:08 น.

62
บ้านหนองปรือ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 15:16:42 น.

63
บ้านหนองหัวแรด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:55:48 น.

64
บ้านบุกระโทก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:51:01 น.

65
บ้านตูม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:43:20 น.

66
ชาติวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:42:31 น.

67
บ้านท่าตะแบก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:40:19 น.

68
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:38:35 น.

69
บ้านสระซาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:28:41 น.

70
รัฐการุณวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 14:05:53 น.

71
บ้านด่านเกวียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:53:05 น.

72
บ้านหนองลูกควาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:47:44 น.

73
บ้านท่าลาดขาว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:42:55 น.

74
สมบูรณ์วัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:40:49 น.

75
บ้านโนนตาพรม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:36:58 น.

76
วัดหนองนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:34:26 น.

77
วัดหนองบัวยอดแก้ว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:28:26 น.

78
บ้านละลม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:26:58 น.

79
บ้านท่าตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:22:05 น.

80
บ้านยอกขาม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:18:13 น.

81
อรพิมพ์วิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:16:31 น.

82
บ้านบึงพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:08:07 น.

83
บ้านโนนสำราญ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:03:32 น.

84
บ้านดงพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:02:43 น.

85
เสมาอุปถัมภ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 13:00:30 น.

86
วัดหนองนกคุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:58:46 น.

87
บ้านโนนเพชร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:58:45 น.

88
บ้านหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:54:11 น.

89
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:52:19 น.

90
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:51:39 น.

91
บ้านหนองกก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:50:49 น.

92
บ้านพระนารายณ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:44:26 น.

93
บ้านหนองยาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:20:19 น.

94
บ้านหนองม่วง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:15:18 น.

95
บ้านหนองนกกวัก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:13:49 น.

96
บ้านหนองปรึก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:13:17 น.

97
บ้านหนองพลอง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:08:38 น.

98
บ้านหนองม่วงหวาน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 12:01:27 น.

99
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:48:42 น.

100
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:35:09 น.

101
บ้านจอมศรี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:31:56 น.

102
บ้านโนนปอแดง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:31:08 น.

103
บ้านหนองบอน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:28:31 น.

104
บ้านหนองสะแก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:26:10 น.

105
บ้านหลุ่งตะเคียน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:21:06 น.

106
บ้านบุวังหว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:19:25 น.

107
รักชาติประชาบำรุง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:16:54 น.

108
บ้านหนองนกเขา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:15:07 น.

109
บ้านหนองไม้ไผ่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:12:56 น.

110
ชุมชนสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:12:51 น.

111
บ้านพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:08:57 น.

112
บ้านสว่างวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:06:23 น.

113
หนองพลวงพิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 11:05:54 น.

114
ชลประทานบ้านกอโจด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:59:30 น.

115
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:55:40 น.

116
บ้านหลุ่งประดู่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:55:33 น.

117
บ้านห้วยแคน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:55:31 น.

118
บ้านหนองเสาเดียว

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:54:44 น.

119
บ้านโคกสะอาด

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:53:38 น.

120
บ้านนาตาวงษ์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:50:58 น.

121
ชุมชนวัดรวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:50:26 น.

122
บ้านด่านพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:47:36 น.

123
บ้านดอนเกตุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:46:03 น.

124
บ้านหนองบัวกลาง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:45:12 น.

125
บ้านเมืองรัง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:43:50 น.

126
วัดหนองจอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:42:23 น.

127
วัดพะโค

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:40:07 น.

128
บ้านแสนสุข

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:39:29 น.

129
บ้านหนองขามน้อย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:39:01 น.

130
บ้านเมืองพลับพลา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:39:01 น.

131
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:38:37 น.

132
ภูทองวิทยา

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:38:14 น.

133
บ้านหนองกระทุ่ม

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:37:34 น.

134
บ้านท่าลี่

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:35:42 น.

135
บ้านโคกพระ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:34:52 น.

136
บ้านลุงเขว้า

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:31:22 น.

137
บ้านตะกุดเครือปลอก

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:30:42 น.

138
บ้านปอพราน

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:30:07 น.

139
วัดเหมสูง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:28:46 น.

140
บ้านหนองไทร

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:27:44 น.

141
จักราชราษฎร์สามัคคี

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:27:42 น.

142
วัดหนองพลวง

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:25:02 น.

143
ชุมชนบ้านทับสวาย

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 พค 2561 10:22:52 น.

144
บ้านโนนพฤกษ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

145
บ้านละกอ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

146
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

147
บ้านโกรกไม้แดง

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

148
ขามสงเคราะห์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

149
บ้านโนนพะไล

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

150
บ้านหนองขาม

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

151
บ้านสวนปอ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

152
บ้านดอน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

153
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

154
บ้านโจด

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

155
ชลประทานนาตลิ่งชัน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

156
บ้านบึงไทย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

157
บ้านกอกวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

158
บ้านกุดจอกน้อย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

159
บ้านโนนขี้ตุ่น

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

160
บ้านหนองบัวรองสามัคคี

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

161
บ้านสระแก้ว

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

162
บ้านหนองสาย

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

163
บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

164
บ้านหนองโสน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

165
บ้านหัวสะพาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

166
บ้านสระมะค่า

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

167
บ้านใหม่สมบูรณ์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

168
บ้านทุ่งหัวขวาน

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

169
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

170
บ้านคลองสารเพชร

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

171
พิมานประชาสันต์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

172
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

173
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

174
โนนตาวิทย์

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

175
สมานมิตรวิทยา

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ

176
อำนวยศิลป์สารกิจ

ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ