ที่ ชื่อโรงเรียน สถานะ
1
บ้านโนนขี้ตุ่น

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 พค 2561 17:37:12 น.

2
พิมานประชาสันต์

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 พค 2561 11:24:16 น.

3
บ้านนาตะคุ

ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 พค 2561 09:21:45 น.